Zapraszamy na prelekcję
Kornela Andrzejewskiego
"Więzień Tysiąclecia.
Czas uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego (1953-1956) przestawiony z różnych perspektyw".
Kornel Andrzejewski - działacz kultury, kierownik klubu sportowego, były bibliotekarz. Autor wielu projektów z zakresu kultury, promocji regionu i sportu. Licencjusz kanoniczny teologii. Komentator telewizyjny futsalu.
Dorobek naukowy: doktorant mariologii Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego "Kolbianum" w Niepokalanowie, działającego przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor rozprawy doktorskiej na temat formacji Maksymiliana Marii Kolbego w odniesieniu do współczesnego kryzysu męskości, której obrona planowana jest na 2021 rok. Posiada tytuł licencjata rzymskiego (kanonicznego) nauk teologicznych, obroniony w czerwcu 2020 roku z oceną "Summa cum laude". Studia magisterskie kończył na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na wydziale teologii, gdzie obronił tytuł magistra pracą na temat filozofii Sorena Kierkegaarda. W dorobku ma artykuły oraz odczyty, między innymi na temat ważnych postaci i wydarzeń w historii Polski - świętej Urszuli Ledóchowskiej czy Stefana kardynała Wyszyńskiego.
7 września 2021 r. godz. 17:30
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 9 (CUP)

Kategorie: WYDARZENIA

Skip to content