Zapraszamy na 8 edycję Dni Gizewiusza Ostródzie. Pierwszym ich elementem będzie:
Prelekcja: "Widzialne, niewidoczne – widoczne, przemilczane? Obecność ewangelicyzmu w stałych ekspozycjach muzealnych na Mazurach" - dr Magdalena Izabela Sacha UG
Wykład dotyczy obecności ewangelickiego dziedzictwa materialnego na współczesnych stałych ekspozycjach muzealnych na Mazurach, zamieszkałych w latach 1525-1945 przez większość protestancką. Prelegentka przedstawi wyniki badań terenowych w tutejszych muzeach w Olsztynie, Mikołajkach, Mrągowie, Ogródku, Szczytnie oraz w skansenie w Olsztynku. Głównym tematem spotkania jest kwestia widoczności i rozpoznawalności przedmiotów związanych z ewangelicyzmem na wystawach stałych. Spotkanie ma poruszyć do refleksji i dyskusji na temat tego jak współcześnie przedstawiana jest w muzeach regionu tematyka luteranizmu, tak istotna do pełnego zrozumienia jego przeszłości.
dr Magdalena Sacha
zajmowała się problematyką polsko-niemiecką już w swojej pracy magisterskiej, która ukazała się pod tytułem Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich (Olsztyn 2001). Jej praca doktorska poświęcona jest z kolei tematyce działalności kulturalnej więźniów w obozie koncentracyjnym Buchenwald („Gdyście w obóz przybyć już raczyli…”, Gdańsk-Bydgoszcz 2014). W latach 2001-2009 prowadziła Muzeum Regionalne w Krokowej na Nordzie – filię Muzeum Prus Zachodnich w Münster. Od 2004 r. jest adiunktem w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego i wykłada podstawy wiedzy o kulturze, muzealnictwo oraz wiedzę o regionie.
Jest członkinią Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, Wspólnoty Kulturowej „Borussia” w Olsztynie i Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.
Biblioteka Powiatu Ostródzkiego
ul. Jana III Sobieskiego 9 CUP
Kategorie: WYDARZENIA

Skip to content