Zapraszamy na spotkanie z członkami Stowarzyszenia Historycznego Mazowsza Północnego i pokaz filmu „Montrésor. Mój skarb” opowiadającego o polskich śladach - dawnych i współczesnych - w środkowej Francji.
Film „Montrésor. Mój skarb” to polskie ślady dawne i współczesne w środkowej Francji. Autorki dotarły do polskiego zamku, Chateau de Montrésor, który w XIX w. i XX w. był przystanią dla polskiego wychodźstwa z powstań, rewolucji, wojen i komunizmu. Tutaj polscy emigranci doznawali opieki i wsparcia od swoich. Tak powstał film o Chateau de Montrésor i jego okolicy. Realizacja filmu nastąpiła w czasie pandemii 2020 r.
Montrésor położony nad Loarą jest jedynym zamkiem we Francji, który - nabyty w 1848 przez Xawerego Branickiego - pozostaje do dziś w rękach polskich.
Na jego cenne zbiory składają się m.in. płaskorzeźby Pierre Vaneau będące fragmentami projektowanego w katedrze w Le Puy pomnika Jana Sobieskiego, wyroby złotnicze i fragmenty zastaw stołowych po Jagiellonach i Wazach, pamiątki po Powstaniu Styczniowym, bogata galeria obrazów mistrzów włoskich i holenderskich z XV-XVII wieku, portrety rodziny Branickich i spowinowaconych z nimi rodów, polskie trofea myśliwskie, broń, meble, kolekcje monet, medali itp.
Zbiory muzealne uzupełnia bogata biblioteka i cenne archiwum. Tuż u stóp średniowiecznych baszt Zamku przebiega Rue Xavier Branicki - ulica imienia założyciela "polskiego Montrésoru" wiodąca na cmentarz z kaplicą - mauzoleum Branickich oraz licznymi grobami powstańców-emigrantów.
Zamek Montrésor to dziś muzeum, świadectwo (jak stwierdzają przewodniki francuskie) wielkości i tragedii Polski.

Kategorie: WYDARZENIA

Skip to content