Dokąd wędruje dusza Mazura? Na to pytanie próbowaliśmy odpowiedzieć na spotkaniu z doktorem Sewerynem Szczepańskim. Bardzo interesujący wykład w ramach Dni Gizewiusza. Dzięki Ewangelicy w Ostródzie i Ks. Wojciech Płoszek za współpracę

Kategorie: Biblioteka

Skip to content