28 listopada, ramach zadania „Mazurzy pilnie poszukiwani” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, odbyło się spotkanie z Edwardem Cyfusem
i Waldemarem Mierzwą – panel dyskusyjny “Warmiacy – Mazurzy”.
Waldemar Mierzwa do udziału w panelu zaprosił Henryka Hocha – przewodniczącego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej “Jodły” w Ostródzie i księdza Wojciecha Płoszka – proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie.
Celem debaty było przybliżenie kultur warmińskiej i mazurskiej z ich tradycjami ludowymi oraz wyraźne ukazanie różnic i historycznych granic pomiędzy nimi.

Kategorie: ARS et LIBER

Skip to content