Spotkanie z Grzegorzem Jasińskim - autorem książki "Luteranie na Warmii i Mazurach po 1945 roku"

Zapraszamy na spotkanie z Grzegorzem Jasińskim - autorem książki "Luteranie na Warmii i Mazurach po 1945 roku".
Cytat z książki:
"Jeszcze długo po wojnie wybijano szyby w "szwabskich" kościołach.Społeczeństwo przymykało oko..."
M.in. o takich wydarzeniach opowie nam autor w rozmowie z wydawcą - Waldemarem Mierzwą.
„Luteranie na Mazurach i Warmii po 1945 roku" Grzegorza Jasińskiego to najnowsza pozycja w serii Moja Biblioteka Mazurska wydawanej przez Oficynę Wydawniczą Retman oraz Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.
Dzieje Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Mazurach i Warmii są ściśle powiązane z powojennymi losami miejscowej ludności protestanckiej, jej poglądami, położeniem gospodarczym, sytuacją społeczną, a także z polityką władz państwowych na Ziemiach Północnych i Zachodnich. W książce Czytelnicy znajdą informacje o stosunkach duchownych luterańskich z wiernymi, o gromadkarstwie, relacjach z władzami politycznymi i z innymi wyznaniami, w tym z Kościołem katolickim oraz jego wyznawcami o represjach wobec luteranów, kwestiach własności świątyń; dołączono także zwięzły opis, działalności współczesnej wspólnoty luterańskiej.
W swojej, niemającej ściśle naukowego charakteru, książce Grzegorz Jasiński, historyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dzięki wykorzystaniu dokumentów z archiwów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego spojrzał nieco inaczej niż autorzy wcześniejszych opracowań na przeszłość tego Kościoła Skupił się nie tyle na szczegółowej faktografii, ile na próbach zaakcentowania najistotniejszych problemów, z którymi po 1945 roku zmagali się wyznawcy luteranizmu, zarówno wierni, jak i duchowni.

Skip to content