Nasze stowarzyszenie otrzymało środki na realizację drugiej edycji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Mazurzy pilnie poszukiwani 2: Historia z faktów i podań utkana”.

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kategorie: ARS et LIBER

Skip to content