ARS et LIBER Stowarzyszenie Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie
oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie
zapraszają do wzięcia udziału w otwartym konkursie plastycznym
p.n. „Kwiaty z naszych łąk, pól i ogrodów”

REGULAMIN KONKURSU:
Konkurs ma na celu promowanie utalentowanych dorosłych, integrowanie środowiska twórczego, zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.
1. Do udziału w konkursie zapraszamy pełnoletnich twórców profesjonalistów i amatorów.
2. Autor może dostarczy max. 3 obrazy, wcześniej nieprezentowane na wystawach.
3. Technika wykonania jest określona: olej/akryl na płótnie, format 50x60 i/lub 50x70.
4. Autorskie prace (nie kopiowane ze zdjęć i obrazów innych osób), bez ram, muszą być przygotowane do zawieszenia i na ODWROCIE CZYTELNIE OPISANE:imię i nazwisko, technika, wymiary, tytuł obrazu.
5. Prace niespełniające zapisów Regulaminu nie zostaną przyjęte na konkurs.
6. Obrazy oceni jury, wyłonione spoza członków ARS et LIBER.
7. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez Sponsorów, za prace wyróżnione zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.
8. Prace nagrodzone pozostają w dyspozycji Organizatora; pozostałe - podlegają zwrotowi po zakończeniu wystawy.
9. Wystawa odbędzie się przy udziale minimum 15 twórców.
10. W dniu dostarczenia prac autor podpisuje oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do prezentowanych obrazów na formularzu przygotowanym przez Organizatora, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na publikowanie prac i swojego wizerunku we wszystkich działaniach promujących konkurs, a także wpłaca 15 zł. na przygotowanie bufetu w dniu wernisażu.
11. Termin dostarczenia prac do Centrum Użyteczności Publicznej ul. Jana III Sobieskiego 9/110 w dn. 17 czerwca 2021 r. w godz. 10:00 – 12:00.
12. Otwarcie wystawy w dniu 22 czerwca o godz. 17:00 w CUP sala nr 110
Uwaga: Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora nie będzie można otworzyć wystawy z udziałem publiczności, to wernisaż odbędzie się online, a link do wydarzenia zostanie zamieszczony na fanpage ARS et LIBER i PBP. Wpłacone na przygotowanie bufetu pieniądze zostaną zwrócone w dniu odbioru obrazów.
13. Za organizację konkursu odpowiedzialny jest Zarząd ARS et LIBER. Kontakt z Anną Głowińską tel. 602 597 136, adres e-mail: ars.et.liber@wp.pl oraz z Anną Rutkiewicz tel. 601 052 451, adres e-mail: a-rutkiewicz@o2.pl
W imieniu Organizatora Anna Głowińska i Anna Rutkiewicz

Skip to content