Teatr przy Stoliku - Serenada pod bramą

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie zaprasza na drugie "Spotkanie z Historią Bliską". Tym razem dr. Tomasz Gliniecki opowie nam o końcowych miesiącach II wojny światowej na dzisiejszych ziemiach północnej Polski, w tym Ostródy. Spotkanie odbędzie się nieprzypadkowo 21 stycznia, bowiem w tym dniu miało miejsce zdobycie Ostródy przez Armię Czerwoną.
Tytuł spotkania „Operacja wschodniopruska Armii Czerwonej (1944-1945)” nawiązuje do jednego z rozdziałów nowo wydanej przez oficynę wydawniczą Retman książki „Wielkie wojny w Prusach XIII-XX wiek". Słowo wstępne wygłosi właściciel wydawnictwa Waldemar Mierzwa.
Tomasz Gliniecki: doktor nauk humanistycznych; historyk, pedagog, dziennikarz. Był zastępcą dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz redaktorem naczelnym „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”. Obecnie pracuje naukowo w Muzeum Stutthof w Sztutowie. Zainteresowania badawcze lokuje głównie na styku historii wojskowości z medioznawstwem. W wielu publikacjach prezentuje przebieg oraz propagandowe aspekty walk o dawne Prusy Wschodnie i Zachodnie w 1945 roku.
Przypominamy:
21 stycznia, godz. 17.30
Powiatowa Biblioteka Publiczna (CUP)
Wstęp wolny !!!

Skip to content