Spotkanie autorskie z Olgą Żmijewską i Agnieszką Kacprzyk

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Olgą Żmijewską i Agnieszką Kacprzyk, autorkami książki "Wolno(ść). O dobrym życiu szytym na własną miarę".
Rozmowę poprowadzi Katarzyna Chwała.
Wydarzenie towarzyszące: Wystawa fotografii Olgi Żmijewskiej "Poniemieckie/Odzyskane"
"Wolno(ść). O dobrym życiu szytym na własną miarę"
(Freie Übersetzung ins Deutsche: Freiheit. Über die Kunst, ein gutes Leben nach Maß zu führen)
Kim jestem? Jak pragnę żyć? Jaki świat współtworzę? Co mogę zrobić, aby w pełni wykorzystać swój potencjał i żyć w miłości i szacunku do siebie? Czego potrzeba mi do szczęścia? Czy kobiety doświadczają życia inaczej niż mężczyźni? Czy świat jest stworzony dla mężczyzn? Czym jest dla mnie kobiecość? Co ma wpływ na moją seksualność? Czy popkultura wspiera patriarchat?
Książka Wolno(ść). O dobrym życiu szytym na własną miarę to zapis 30 rozmów kulturoznawczyni zaangażowanej m.in. w odbudowę pałacu w Sztynorcie, prezeski Fundacji sztuka Wolności Olgi Żmijewskiej z pisarką i właścicielką firmy kreatywnej Słowo Daję Agnieszką Kacprzyk.
Te dwie czterdziestoletnie kobiety z Warmii i Mazur cieszą się (po)wolnością życia na wsi. W swoich rozmowach poruszają kwestie wokół szeroko pojętej wolności, wychodzenia z ram i szaf, bycia sobą i szukania własnej ścieżki w życiu. „Niestraszne nam żadne tematy, czy to gender, fallocentryzm, czy małżeństwo jako spacer nad przepaścią. Bywa, że mamy odmienne zdania albo doświadczenia i to właśnie jest piękne!”.
Wer bin ich? Wie will ich leben? Welche Art von Welt erschaffe ich mit? Was kann ich tun, um mein volles Potenzial zu verwirklichen und in Liebe und Selbstachtung zu leben? Was brauche ich zum Glücklichsein? Erleben Frauen das Leben anders als Männer? Ist die Welt für Männer gemacht? Was bedeutet Weiblichkeit für mich? Was beeinflusst meine Sexualität? Unterstützt die Popkultur das Patriarchat?
Das Buch Wolno(ść). O dobrym życiu szytym na własną miarę (Freiheit. Über die Kunst, ein gutes Leben nach Maß zu führen) ist die Niederschrift von 30 Gesprächen zwischen der u.a. am Wiederaufbau von Schloss Steinort beteiligten Kulturwissenschaftlerin und Stifterin der Stiftung Sztuka Wolności / Kunst der Freiheit Olga Żmijewska und der Schriftstellerin und Inhaberin der Kreativfirma Słowo Daję Agnieszka Kacprzyk.
Die beiden 40-jährigen Frauen aus Ermland und Masuren genießen die Freiheit als Aussteigerinnen auf dem Lande. In ihren Gesprächen geht es um verschiedene Facetten von Freiheit im weitesten Sinne, um das Sprengen von Rahmen und das Verlassen von sprichwörtlichen Schubladen. "Wir lassen uns von keinem Thema einschüchtern, sei es Gender, Phallozentrismus oder die Ehe als Drahtseilakt über dem Abgrund. Es kommt vor, dass unsere Meinungen oder Erfahrungen sich unterscheiden, und das ist gut so!"

Skip to content