Wystawa DANOWSKI ► D▲NO▼SKI

Wystawa twórczości Zdzisława Danowskiego i jego wnuka Arkadiusza Danowskiego to bezprecedensowe wydarzenie kulturalne w Ostródzie.
Nieżyjący już artysta malarz Zdzisław Danowski urodził się 13 maja w 1922 r. w Warszawie, w 1952 r. przyjechał do Ostródy. Od tamtej pory jego losy związane są z miastem. Początkowo brał udział w ruchu amatorskim organizowanym przez związki zawodowe, a następnie był jednym z założycieli Klubu Plastyka Amatora, a także jego pierwszym prezesem (1968-1986).
Malarstwem zajmował się ponad 45 lat. Uprawiał malarstwo sztalugowe, ale także akwarele i grafikę. Ulubiony jego temat to pejzaż. Chętnie też malował architekturę i martwą naturę. Namalował pond 2000 prac, które prezentował na wystawach lokalnych, krajowych i zagranicznych. Brał udział w ponad 150 wystawach zbiorowych, 70 indywidualnych i 12 konkursowych.
Arkadiusz Danowski (vel Cara Madeha, Danovski Art) urodzony w 1976 r. artysta i muzyk, pierwsze kroki w malarstwie stawiał w pracowni dziadka. Przez prawie 20 lat tworzył za granicą w Paryżu i Tajlandii. Obecnie mieszka i tworzy w Polsce w Ostródzie.Jego obrazy to oniryczno-surrealistyczno prace na pograniczu jawy i snu. Często zawierające orientalne motywy, będące również interpretacją sekretów ludzkiej natury.
Wystawie towarzyszyć będzie występ młodego ostródzkiego muzyka Dominika Wagnera.
Prace Pana Zdzisława Danowskiego i część prac Arkadiusza Danowskiego będzie można oglądać od wtorku przez cztery tygodnie w Bibliotece. Pozostałe prace Arkadiusza będą do obejrzenia tylko podczas wernisażu oraz w poniedziałek 13 marca w CUP w godzinach 11.00-19.00.
Wernisaż wystawy 11 marca o godz.
17.30.
Wystawa malarstwa Zdzisława i Arkadiusza Danowskich organizowana przez Stowarzyszenie M14STO stanowi przedmiot testowania przyszłej potencjalnej usługi Stowarzyszenia i jest współfinansowana w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content