- Czyli jest pan
bibliotekarzem.
Starzec spuścił
na chwilę wzrok.
- Wolę określenie
depozytariusz wiedzy.


Brandon Mull, Świat bez bohaterów
Biblioteka „Przystań z Kulturą” otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz zdalny dostęp do publikacji elektronicznych w 2022 r. dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, w ramach zadania: „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Biblioteka „Przystań z Kulturą” otrzymała środki finansowe w wysokości 15.000 zł na realizację zadania „Mazury: odkrywanie dziedzictwa” w ramach Programu Rządowego Partnerstwo dla książki – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Biblioteka „Przystań z Kulturą” otrzymała dofinansowanie w wysokości 35000 zł na realizację zadania „Przystań z kulturą” w ramach Programu Rządowego Edukacja kulturalna – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Skontaktuj się...

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie

Centrum Użyteczności Publicznej
ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda

Anna Głowińska
– Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej
+48 89 642 98 97
Artur Munje
– Instruktor ds. kultury email: a.munje@powiat.ostroda.pl
Skip to content