KONTRAPUNKT - Wystawa Aleksandry Stolli-Kawaler oraz Miłosza Kawaler

Zapraszamy na międzypokoleniową wystawę Aleksandry Stolli-Kawaler oraz Miłosza Kawaler - KONTRAPUNKT.

KONTRAPUNKT to spotkanie twórczości dwóch pokoleń, które wyrażają się w zupełnie odmienny sposób. Prace Aleksandry Stolli-Kawaler i Miłosza Kawalera nie tylko różnią się stylem, technikami, kolorystyką i tematami, ale także w obrębie serii prac każdego z artystów dostrzec można znaczące zmiany w tych właśnie aspektach. To świetny przykład na to, że proces twórczy często wymaga odskoczni i eksploracji nowych sposobów wyrazu czy inspiracji.

Aleksandra Stolla-Kawaler zaprezentuje swój cykl obrazów-modlitw i próśb „Siedem”, stworzony na przestrzeni lat 2009-2013. Kontrapunktem dla tej abstrakcyjno-geometrycznej serii będzie przykład 3 obrazów będących wynikiem obserwacji natury.

Miłosz Kawaler zaprezentuje swój projekt dyplomowy zatytułowany "MY WOR[L]DS" z 2022 roku, w którym eksploruje kilka myśli na temat otaczającego nas świata poprzez minimalistyczny przekaz typograficzny. W kontrze do tego projektu, znajdzie się seria detalicznych ilustracji w formie plakatu.

"Kontrapunkt" to spotkanie dwóch różnych podejść do twórczości, które tworzą dialog między dwoma artystami, ale i w obrębie samych ich prac.

Wystawa będzie czynna do 13 października. Zapraszamy w godzinach pracy biblioteki.

Skip to content