Spotkanie z dr Magdaleną Żółtowską-Sikorą i dr. Wiesławem Skrobotem

25 stycznia zapraszamy na godz. 17:30 na spotkanie z dr Magdaleną Żółtowską-Sikorą i dr. Wiesławem Skrobotem.
Spotkanie poświęcone będzie dwóm wydawnictwom: książce Johanna Christopha Wedeke „Prusy Relacja z podróży Oberlandczyka”, w tłumaczeniu z języka niemieckiego i opracowaniu dr Magdaleny Żółtowskiej-Sikory oraz najnowszemu numerowi kwartalnika „Renowacje i Zabytki”, w którym zawarto czternaście artykułów opisujących historię, krajobraz i zabytki dawnych Prus Górnych.

Skip to content