- Czyli jest pan
bibliotekarzem.
Starzec spuścił
na chwilę wzrok.
- Wolę określenie
depozytariusz wiedzy.


Brandon Mull, Świat bez bohaterów

Biblioteka „Przystań z Kulturą” otrzymała środki finansowe w wysokości 2423 zł na realizację zadania dla kierunku interwencji K.I.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0
Biblioteka „Przystań z Kulturą” otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz zdalny dostęp do publikacji elektronicznych w 2022 r. dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, w ramach zadania: „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Biblioteka „Przystań z Kulturą” otrzymała środki finansowe w wysokości 6461 zł na realizację zadania dla kierunku interwencji K.I.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0

Skontaktuj się...

Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego
"Przystań z Kulturą"

Centrum Użyteczności Publicznej
ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda

Anna Głowińska
– Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej
+48 89 642 98 97
Skip to content